074FCF70-832F-410C-B86F-A372D8FC9301.jpe
453C5600-9C2D-443A-8C0C-CF588E8F82C1_1_2
 

Elin Rosseland,Johannes Eick duo konserter :

ParmaJazz Frontiere festival ,Italy 17.okt , Hammerfest 20.okt og Tromsø 21.okt 2021